Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste GDPR
Päivitetty 22.02.2024

1. Rekisterinpitäjä
Yritys: Lieka Oy
Y-tunnus: 52953895-5
Osoite: Sammontie 4, 15540 Villähde
Puhelin: 040 832 8199
Sähköposti: info@lieka.fi
Verkkosivustot: lieka.fi | anttisakariyrjola.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Antti Sakari Yrjölä
040 832 8199
antti@lieka.fi

3. Rekisterin käyttötarkoitus
Yrityksen asiakas- ja laskutusrekisteri. Rekisteriin kerättäviä henkilötietoja käytetään
Lieka Oy:n asiakassuhteiden ylläpitoon, palveluiden kehittämiseen sekä laskutukseen liittyen.
Valokuvia ja kuvituskuvia saatetaan käyttää Lieka Oy:n verkkosivustolla referenssikuvina (käsittäen yrittäjien portfoliot ja sosiaalisen median kanavat).

4. Rekisterin tietosisältö
Yrityksen tai yksityishenkilön: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka ja Y-tunnus. Valokuvat, kuvituskuvat ja graafisen suunnittelun sisältö arkistoidaan ja nimetään asiakkaan/yrityksen nimellä ja kuvaus/valmistus päivämäärällä. Tietoihin pääsy vain Lieka Oy:n henkilökunnalla.

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti henkilöltä itseltään seuraavissa tilanteissa: sähköpostitse, verkkosivuston lomakkeella, puhelimitse, sosiaalisen median väylien kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista tai viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä. Yritys ei tallenna niiden asiakkaiden yhteystietoja, joiden yhteydenotto ei johda viralliseen tarjouspyyntöön tai sopimukseen.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Rekisterin henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

7. Henkilötietojen säilytysaika
Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan, kun mahdollinen asiakassuhde on voimassa tai niinden säilyttäminen on tarpeellista.

8. Rekisterin suojaus
Tietojen suojaamiseksi käytettäviä turvakeinoja ovat mm. suojattu yhteys, palomuuri ja
huolellisesti laaditut salasanat. Sähköisessä rekisterin käsittelyssä noudatetaan erityistä
huolellisuutta ja käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.

9. Evästeiden (cookies) käyttö
Käytämme verkkosivustollamme evästeitä. Evästeet ovat lyhyitä tekstinpätkiä, joita avaamasi
verkkosivusto lähettää selaimellesi. Ne auttavat verkkosivustoa muistamaan tietoja käynnistäsi, jolloin sinun voi olla helpompaa palata sivustolle ja siitä voi olla sinulle enemmän hyötyä.

10. Tarkistus- ja kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja
henkilörekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna
rekisteristä vastaavalle henkilölle.

© Lieka Oy – 2024

Copyrighted Image

Scroll to Top